perfume gift ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของขวัญ 

10 ของขวัญที่ไม่ควรซื้อให้แก่กัน ตามความเชื่อ

การมอบสิ่งดีๆ ให้กันไม่ว่าจะเป็นความรักหรือของขวัญแทนใจล้วนเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงกระทำทั้งสิ้น กระนั้นการมอบของขวัญให้คนที่คุณรักก็ควรเลือกให้เหมาะสมด้วย มีความเชื่อว่าของบางอย่างหากมอบให้กับคนอื่นอาจทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ หลายคนจึงเลี่ยงที่จะมอบสิ่งเหล่านี้

Read More